Мислења Приказни За нас Вклученост
Регистрирај се
Мислења
Distance learning
Level of information about COVID
Февруари 11, 2021
1
ОДГОВОРИ
100%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
0%
0
0%
0
ВКУПНО ОДГОВОРИ
1
Do you believe the novel Coronavirus is a real threat to the health of yourself and your family?
1 одговориле од 1 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ