Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
ПОСЛЕДНИ МИСЛЕЊА
Ставот на младите за климатските промени
Дали на училиште учите за климатските промени?
U-РЕПОРТЕРИ ВО MK
1.053
ВО СОРАБОТКА СО 31.888.751 U-РЕПОРТЕРИ
ВО 98 ЗЕМЈИ ВО СВЕТОТ
ВОЗРАСТ
Придружи се!
ПРИКАЗНА
Агенцијата за млади и спорт продолжува со активности за подготовка на новата Национална стратегија за млади 2023-2027
Во месеците ноември и декември 2022 се реализираа неколку настани со младите за подготовка на Националната стратегија за млади 2023-2027. Сега се подготвува Нацрт-верзијата на оваа стратегија, и овој процес на консултации со младите ќе продолжи на локално ниво каде ќе се реализираат средби со младите во осумте плански региони …
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Ние сме дел од глобална платформа којашто работи на промени на животот на младите луѓе во целиот свет.
Откриј како U-Report ги поврзува младите луѓе и им овозможува да го искажат своето мислење за прашања кои се важни за нив.
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ