Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
ПОСЛЕДНИ МИСЛЕЊА
Климатска акција и образование за животната средина
Дали си слушнал/а за „Општ коментар бр. 26 за правата на децата и животната средина“?
U-РЕПОРТЕРИ ВО MK
1.034
ВО СОРАБОТКА СО 35.454.172 U-РЕПОРТЕРИ
ВО 100 ЗЕМЈИ ВО СВЕТОТ
ВОЗРАСТ
Придружи се!
ПРИКАЗНА
Агенцијата за млади и спорт продолжува со активности за подготовка на новата Национална стратегија за млади 2023-2027
Во месеците ноември и декември 2022 се реализираа неколку настани со младите за подготовка на Националната стратегија за млади 2023-2027. Сега се подготвува Нацрт-верзијата на оваа стратегија, и овој процес на консултации со младите ќе продолжи на локално ниво каде ќе се реализираат средби со младите во осумте плански региони …
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Ние сме дел од глобална платформа којашто работи на промени на животот на младите луѓе во целиот свет.
Откриј како U-Report ги поврзува младите луѓе и им овозможува да го искажат своето мислење за прашања кои се важни за нив.
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo