Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
ПОСЛЕДНИ МИСЛЕЊА
Младите и Пописот 2021
Дали си запознаен/а со резултатите од Пописот 2021 кои се однесуваат на миграцијата на младите?
U-РЕПОРТЕРИ ВО MK
267
ВО СОРАБОТКА СО 22.338.086 U-РЕПОРТЕРИ
ВО 93 ЗЕМЈИ ВО СВЕТОТ
ВОЗРАСТ
Придружи се!
ПРИКАЗНА
Преосмисли ја иднината. Твоја иднина. Твој глас.
„Преосмисли ја иднината“ е иницијатива на Претседателот Пендаровски и УНИЦЕФ со цел на децата и младите да им се даде простор да се вклучат во дефинирање на визијата што ја сакаат за својата иднина и за идните генерации.
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Ние сме дел од глобална платформа којашто работи на промени на животот на младите луѓе во целиот свет.
Откриј како U-Report ги поврзува младите луѓе и им овозможува да го искажат своето мислење за прашања кои се важни за нив.
ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ