Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Регистрирај се

U-Report е алатка што им овозможува на корисниците да го споделат своето мислење и да одговараат на прашања поврзани со различни теми што се од важност за заедницата, а особено за младите. 

1
Како би сакал/а да се придружиш?
Viber
2
ЗА ДА СТАНЕТЕ U-REPORTER ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ПРЕКУ ВИБЕР КАНАЛОТ.
3
ЧЕКОР 1
Регистрирањето е едноставно: 1 – кликнете на Вибер иконата погоре, 2 – кликнете на ‘Open now’, 3 – испратете порака СТАРТ
4
ЧЕКОР 2
Одговорете на неколку кратки прашања за да се регистрирате и да станете U-Reporter
5
ЧЕКОР 3
По успешната регистрација на Вибер каналот ќе добивате различни анкети поврзани со младите во земјата како и други релевантни информации. Со одговарање на прашањата, ќе бидете во можност да ги споделите вашите мислења и ставови
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo