Мислења Приказни За нас Вклученост
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
European Union
Самит за Западен Балкан - Гласот на младите
Октомври 19, 2021
112
RESPONDERS
94%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
51%
57
49%
55
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Колку се согласувате со следнава изјава: „Политичарите во мојата земја се грижат за тоа што мислат обичните луѓе“?
112 одговориле од 119 анкети
2
Колку се согласувате со следнава изјава: „Младите во мојата земја имаат можност да бидат слушнати од политичарите“?
109 одговориле од 112 анкети
3
Дали сте поддржувач за влез на нашата земја во ЕУ?
107 одговориле од 109 анкети
4
Кога мислите дека нашата земја ќе се приклучи на ЕУ?
107 одговориле од 107 анкети
5
Многу млади луѓе во регионот сакаат да се преселат во странство. Што треба да направи вашата земја за да биде попривлечна за младите да останат?
107 одговориле од 107 анкети
6
Според вас, што е најдоброто нешто во врска со ЕУ? Изберете само еден одговор
104 одговориле од 107 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ