Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Младинско учество
Младите и Пописот 2021
Април 19, 2022
0
RESPONDERS
___
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
0%
0
0%
0
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Дали си запознаен/а со резултатите од Пописот 2021 кои се однесуваат на миграцијата на младите?
0 одговориле од 0 анкети
2
Дали си изненаден/а од резултатите?
0 одговориле од 0 анкети
3
Што мислиш дека е главната причина за младите да ја напуштат државата?
0 одговориле од 0 анкети
4
Дали би ја напуштил/а земјата во блиска иднина за да живееш, работиш или се образуваш надвор?
0 одговориле од 0 анкети
5
Која би била главната причина за да ја напуштиш земјата?
0 одговориле од 0 анкети
6
Која е најитната работа што треба да ја направат властите за да ја намалат миграцијата на младите?
0 одговориле од 0 анкети
7
Што мислиш, како актуелната состојба кај нас и во регионот ќе се одрази врз миграцијата на младите во нашата земја во следните 5 години?
0 одговориле од 0 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo