Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Климатски промени
Ставот на младите за климатските промени
Јули 25, 2023
96
RESPONDERS
91%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
31%
29
69%
66
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Дали на училиште учите за климатските промени?
96 одговориле од 106 анкети
2
Дали се согласуваш со оваа изјава: „Доколку не учам за климатските промени и како да одговорам на нив, мојата иднина ќе биде загрозена“
95 одговориле од 96 анкети
3
Дали знаеш како можеш да придонесеш за промена на климатските политики на вашата земја?
89 одговориле од 95 анкети
4
Дали мислиш дека твоите активности може да ги подобрат климатските политики во вашата земја?
87 одговориле од 89 анкети
5
Дали до сега си посетувал/а обука и си се здобил/а со вештини кои ќе ти помогнат да одговориш на климатските промени и нивните влијанија?
87 одговориле од 87 анкети
6
Која е твојата порака до светските лидери за претстојниот самит за климатските промени COP28?
51 одговориле од 87 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ