Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Климатски промени
Ставот на младите за климатските промени
Јули 25, 2023
106
RESPONDERS
91%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
31%
31
69%
70
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Дали на училиште учите за климатските промени?
106 одговориле од 117 анкети
2
Дали се согласуваш со оваа изјава: „Доколку не учам за климатските промени и како да одговорам на нив, мојата иднина ќе биде загрозена“
103 одговориле од 107 анкети
3
Дали знаеш како можеш да придонесеш за промена на климатските политики на вашата земја?
98 одговориле од 104 анкети
4
Дали мислиш дека твоите активности може да ги подобрат климатските политики во вашата земја?
96 одговориле од 98 анкети
5
Дали до сега си посетувал/а обука и си се здобил/а со вештини кои ќе ти помогнат да одговориш на климатските промени и нивните влијанија?
95 одговориле од 96 анкети
6
Која е твојата порака до светските лидери за претстојниот самит за климатските промени COP28?
60 одговориле од 96 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo