Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Глобални анкети
Мислењето на младите за дискриминација и инклузивност
Октомври 3, 2022
575
RESPONDERS
98%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
40%
227
59%
333
1%
5
TOTAL RESPONDERS
1
Дали често си сведок на дискриминација во твојата средина (пр. училиште, маало, и слично)?
575 одговориле од 589 анкети
2
Што мислиш што е главната причина за дискриминација?
256 одговориле од 258 анкети
3
Како реагираш во ситуација кога си сведок или ќе се соочиш со дискриминација?
253 одговориле од 256 анкети
4
Дали мислиш дека дискриминацијата има влијание врз твојот живот или на некој што го познаваш?
566 одговориле од 568 анкети
5
Дали сметаш дека момчињата и девојчињата во твојата средина имаат исти можности за да ги развијат своите вештини?
562 одговориле од 566 анкети
6
Дали мислиш дека заедницата нуди исти можности за развој на вештини на девојчињата и момчињата со попреченост?
560 одговориле од 562 анкети
7
Која е твојата порака за поттикнување на поголема вклученост на сите деца и млади во заедницата?
483 одговориле од 560 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ