Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Младинско учество
Националната развојна стратегија 2022 – 2042 и Глобален самит на Обединети Нации за трансформација на образованието
Мај 26, 2022
185
RESPONDERS
92%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
27%
49
73%
134
1%
1
TOTAL RESPONDERS
1
Според тебе, кој од следните предизвици претставува најголемо ограничување за повисок економски развој и животен стандард во нашата земја?
185 одговориле од 201 анкети
2
Кога би можел/а да одлучуваш за инвестиции и развој на одредени сектори во нашата земја - каде би ги вложил/а најголемите инвестиции?
182 одговориле од 184 анкети
3
Кои се силните страни на нашето општество кои можат да бидат двигател за идниот економски развој на земјата?
180 одговориле од 182 анкети
4
Што мислиш, кој е најголемиот проблем во образовниот систем?
176 одговориле од 177 анкети
5
Од сите понудени опции, на што треба образовниот систем да стави поголем акцент во наредните 20 години?
176 одговориле од 176 анкети
6
Што мислиш дека е главната причина за младите да ја напуштат државата?
175 одговориле од 176 анкети
7
Кој од наведените проблеми сметаш дека претставува најголема закана за следните 20 години?
175 одговориле од 175 анкети
8
Кој фактор е најважен за напредок на земјата кога станува збор за дигитализација?
174 одговориле од 175 анкети
9
Кои фактори сметаш дека имаат најмногу влијание за родовата нееднаквост во земјава?
172 одговориле од 174 анкети
10
Каква треба да биде нашата држава по 20 години за сите да сакаме да живееме во неа? Која е твојата визија?
157 одговориле од 172 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo