Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Здравје
Ставот на младите за ХПВ вакцината
Мај 19, 2023
114
RESPONDERS
90%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
31%
35
67%
76
2%
2
TOTAL RESPONDERS
1
Дали знаеш што е ХПВ (Хуман папилома вирус) ?
114 одговориле од 126 анкети
2
Дали знаеш како се пренесува ХПВ?
110 одговориле од 121 анкети
3
Дали сметаш дека постои ризик да се заразиш со ХПВ?
115 одговориле од 119 анкети
4
Дали сметаш дека ХПВ е опасен за здравјето на оние кои ќе се заразат?
108 одговориле од 118 анкети
5
Дали сметаш дека вакцината против ХПВ може да те заштити од сериозни последици од вирусот?
98 одговориле од 102 анкети
6
Дали знаеш на која возраст се препорачува да се прими вакцината против ХПВ за најдобра заштита, согласно препораките на националните здравствени власти?
96 одговориле од 99 анкети
7
Дали знаеш од каде може да добиеш веродостојни информации за вакцината за заштита од ХПВ?
95 одговориле од 98 анкети
8
Како најчесто се информираш во врска со вакцината за заштита од ХПВ?
23 одговориле од 24 анкети
9
Од каде најчесто се информираш во врска со вакцината за заштита од ХПВ?
88 одговориле од 95 анкети
10
Каков е ставот на твојот лекар кон ХПВ вакцината?
86 одговориле од 89 анкети
11
Каков е ставот на твоите родители/старатели кон ХПВ вакцината?
84 одговориле од 85 анкети
12
Каков е ставот на твоите другари и другарки кон ХПВ вакцината?
85 одговориле од 88 анкети
13
Дали имаш примено вакцина за заштита од ХПВ?
49 одговориле од 55 анкети
14
Дали планираш да примиш вакцина за заштита од ХПВ?
37 одговориле од 39 анкети
15
Како ја донесе одлуката за да се вакцинираш против ХПВ вирусот?
13 одговориле од 15 анкети
16
Зошто не сакаш да се вакцинираш?
29 одговориле од 31 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo