Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Евалуација U-Report
Мислењето на младите за U-Report алатката
Јануари 3, 2023
174
RESPONDERS
19%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
37%
65
62%
108
1%
1
TOTAL RESPONDERS
1
Дали во изминатата година (2022 година) го даде своето мислење на темите кои беа опфатени со U-Report?
174 одговориле од 911 анкети
3
Дали сметаш дека треба да има повеќе анкети за различни теми од интерес на младите кои треба да бидат опфатени во оваа 2023 година?
151 одговориле од 155 анкети
5
Дали си заинтересиран за резултатите од анкетите во кои си учествувал/а?
133 одговориле од 134 анкети
6
Дали би го препорачал U-Report на твоите врсници?
142 одговориле од 142 анкети
7
Дали би сакал да ја видиш U-Report алатката и на друг канал за социјални медиуми во 2023 година?
138 одговориле од 142 анкети
9
Predlog temi
80 одговориле од 106 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ