Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Безбедност на интернет
Безбедност на интернет
Февруари 8, 2023
428
RESPONDERS
96%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
29%
122
71%
296
0%
1
TOTAL RESPONDERS
1
Дали во последната година си се почувствувал/а небезбедно на интернет? Избери еден одговор:
428 одговориле од 445 анкети
2
Каков вид на насилство или злоупотреба си доживеал/а на интернет? 👩💻 👨‍💻
91 одговориле од 104 анкети
3
Каков вид на насилство или злоупотреба си доживеал/а? Напиши го со зборови твоето искуство ✍️
10 одговориле од 13 анкети
4
Каде го доживеа тоа насилство/злоупотреба?
83 одговориле од 91 анкети
5
Како ти влијаеше тоа искуство:
83 одговориле од 86 анкети
6
Дали имаш и другари и другарки кои доживеале насилство или злоупотреба на интернет?
379 одговориле од 418 анкети
7
Дали до сега некој те фотографирал или снимал без ти да бидеш информиран/а, односно да дадеш дозвола за тоа? 📷
397 одговориле од 409 анкети
8
Дали некогаш била споделена слика/видео од тебе на интернет без дозвола и дали тоа те направилно да се чувствуваш злоупотребено, нападнато, уплашено?
392 одговориле од 402 анкети
9
Дали си преземал/а нешто во врска со споделување на слика или видео без твоја дозвола?
74 одговориле од 79 анкети
10
Дали се согласуваш со следнава изјава: „Штом некој веќе објавил своја слика/видео јавно на интернет, значи дека тоа смее да се споделува од било кој, било каде?“
389 одговориле од 396 анкети
11
Дали сметаш дека знаеш доволно за тоа како да се заштитиш од злоупотреба и насилство на интернет?
386 одговориле од 394 анкети
12
Што мислиш дека може да се направи за да се заштитат младите од онлајн насиство и злоупотреба?
376 одговориле од 392 анкети
13
Дали чувствуваш како да има се повеќе злоупотреба и насилство онлајн (од твое искуство и искуство на твоите другари/другарки/блиски)
367 одговориле од 382 анкети
14
Што мислиш која е главната причина зошто се случува често онлајн насилството?
355 одговориле од 367 анкети
15
Напиши го твоето став за главната причина зошто се случува често онлајн насилството ✍️
30 одговориле од 30 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo