Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
КОВИД-19
Влијанието на КОВИД-19 врз младите
Јуни 22, 2021
0
RESPONDERS
___
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
0%
0
0%
0
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Што би требало да биде најголемиот приоритет на владините вложувања во светот по КОВИД-19?
0 одговориле од 0 анкети
2
Препораки за носење маска
0 одговориле од 0 анкети
3
Препораки за одржување хигиена на раце
0 одговориле од 0 анкети
4
Препораки за одржување физичко растојание од други луѓе
0 одговориле од 0 анкети
5
Препораки за избегнување големи собири
0 одговориле од 0 анкети
6
На кој извор најмногу му веруваш за информации поврзани со КОВИД-19?
0 одговориле од 0 анкети
7
Кога ќе си ја замислиш иднината по КОВИД-19, како се чувствуваш?
0 одговориле од 0 анкети
8
Што најмногу те загрижува во врска со влијанието на КОВИД-19? Загрижен/а сум за...
0 одговориле од 0 анкети
9
Последно прашање. Дали гледаш некакво позитивно влијание од КОВИД-19?
0 одговориле од 0 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ