Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Тест
test WCD
Декември 6, 2021
1
RESPONDERS
100%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
100%
1
0%
0
0%
0
TOTAL RESPONDERS
2
Q2
1 одговориле од 1 анкети
3
Q3
1 одговориле од 1 анкети
4
Q4
1 одговориле од 1 анкети
5
Q5
1 одговориле од 1 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo