Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Младинско учество
Анкета на Global U-Report за трансформирање на образованието
Јули 20, 2022
131
RESPONDERS
95%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
41%
53
58%
75
1%
1
TOTAL RESPONDERS
1
Владите низ светот треба да дадат поголема поддршка, за сите деца да научат да читаат и да совладаат основна математика во основно училиште.
131 одговориле од 138 анкети
2
Mислиш ли дека постои светска криза во образованието?
99 одговориле од 104 анкети
3
А сега кажи ни нешто повеќе за себе. На кој степен на образование си сега?
99 одговориле од 102 анкети
4
Зошто не одиш на училиште или на факултет?
12 одговориле од 12 анкети
5
Дали основното училиште доволно добро те подготви за средно училиште?
94 одговориле од 98 анкети
6
Имаше ли чувство дека учиш помалку за време на пандемијата со КОВИД-19?
87 одговориле од 89 анкети
7
Што мислиш дека лидерите треба да направат за да му помогнат на секое дете и млад човек да ги научи основните вештини?
104 одговориле од 133 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ