Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Безбедност на интернет
Kолку младите се информирани за ризиците додека се на интернет и начините како да се заштитат?
Февруари 8, 2022
93
RESPONDERS
93%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
39%
36
61%
57
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Дали некогаш си се почувствувал/а небезбедно на интернет?
93 одговориле од 100 анкети
2
Што направи да се чувствуваш небезбедно?
37 одговориле од 39 анкети
3
Според тебе, од кого е поверојатно да бидеме изложени на онлајн насилство?
84 одговориле од 84 анкети
4
Ако ти или некој друг што го знаеш се соочува со онлајн насилство, што е првото нешто што би го направил/а
84 одговориле од 84 анкети
5
Што е првото нешто што треба да го направи државата за децата и младите да можат полесно да пријават и да бидат заштитени од онлајн насилство?
78 одговориле од 83 анкети
6
Како во моментов го доживуваш барањето помош за онлајн насилство во нашата земја?
77 одговориле од 79 анкети
7
Кој мислиш дека има најголема одговорност за заштита на децата и младите од ризиците од онлајн насилство?
77 одговориле од 77 анкети
8
Дали мислиш дека твоето училиште сериозно го сфаќа онлајн насилството?
76 одговориле од 77 анкети
9
Која од подолу наведените мерки твоето училиште најчесто ја применува?
26 одговориле од 27 анкети
10
Како можат младите луѓе да спречат или да се заштитат од онлајн насилство?
67 одговориле од 69 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ