Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Национална стратегија за млади
Национална стратегија за млади 2023-2027 година
Декември 2, 2022
137
RESPONDERS
94%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
36%
49
63%
86
1%
2
TOTAL RESPONDERS
1
Дали си запознаен дека во моментов е започнато креирањето на новата Националната стратегија за млади 2023-2027?
137 одговориле од 146 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ