Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Мислења
Европска Унија
Самит за Западен Балкан - Гласот на младите
Октомври 19, 2021
136
RESPONDERS
95%
СТАПКА НА ОДГОВОРИ
49%
67
51%
69
0%
0
TOTAL RESPONDERS
1
Колку се согласувате со следнава изјава: „Политичарите во мојата земја се грижат за тоа што мислат обичните луѓе“?
136 одговориле од 143 анкети
2
Колку се согласувате со следнава изјава: „Младите во мојата земја имаат можност да бидат слушнати од политичарите“?
133 одговориле од 136 анкети
3
Дали сте поддржувач за влез на нашата земја во ЕУ?
131 одговориле од 133 анкети
4
Кога мислите дека нашата земја ќе се приклучи на ЕУ?
130 одговориле од 131 анкети
5
Многу млади луѓе во регионот сакаат да се преселат во странство. Што треба да направи вашата земја за да биде попривлечна за младите да останат?
130 одговориле од 130 анкети
6
Според вас, што е најдоброто нешто во врска со ЕУ? Изберете само еден одговор
126 одговориле од 130 анкети
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ