Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
ПРИКАЗНА
Агенцијата за млади и спорт продолжува со активности за подготовка на новата Национална стратегија за млади 2023-2027
Во месеците ноември и декември 2022 се реализираа неколку настани со младите за подготовка на Националната стратегија за млади 2023-2027. Сега се подготвува Нацрт-верзијата на оваа стратегија, и овој процес на консултации со младите ќе продолжи на локално ниво каде ќе се реализираат средби со младите во осумте плански региони …
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
ПРИКАЗНА
Стани U-репортер и сподели го твоето мислење за креирањето на новата Национална стратегија за млади
Започна процесот на креирање на новата Национална стратегија за млади 2023-2027 година, a U-Report ќе биде дополнителна алатка во консултативниот процес со цел да се слушне гласот на младите. Стани U-репортер и сподели го твоето мислење
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo