Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Вклученост
ВКУПНА СТАТИСТИКА
1.072
U-РЕПОРТЕРИ
+15,3% ОВАА ГОДИНА
95,4 %
ПРОСЕЧНА СТАПКА НА ОДГОВОРИ
39%
409
60%
650
1%
13
U-РЕПОРТЕРИ ПО РЕГИОН
ФИЛТРИРАЈ РЕЗУЛТАТИ
90 дена
6 месеци
12 месеци
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ
UNICEF logo