Мислења Приказни За нас Вклученост Reports
Регистрирај се
Придружи се на U-Report, твоето мислење е важно
Вклученост
ВКУПНА СТАТИСТИКА
1.053
U-РЕПОРТЕРИ
+71,3% ОВАА ГОДИНА
92,0 %
ПРОСЕЧНА СТАПКА НА ОДГОВОРИ
38%
392
61%
648
1%
13
U-РЕПОРТЕРИ ПО РЕГИОН
ФИЛТРИРАЈ РЕЗУЛТАТИ
90 дена
6 месеци
12 месеци
Погледнете како го вклучуваме гласот на младите за позитивна социјална промена.
ИСТРАЖИ